“Loredo”

6 rounds of

24 air squat

24 push ups

24 walking lunges

400m run

 

13 Giu 2018
11 Giu 2018