For Time

500m run – 10 squat clean – 5 rope climb

400m run – 8 squat clean – 4 rope climb

300m run – 6 squat clean – 3 rope climb

200m run – 4 squat clean – 2 rope climb

100m run – 2 squat clean – 1 rope climb

rx: 70/45 kg

 

6 Ago 2018
2 Ago 2018